top of page
Glazen water

Reststoffen Informatie Systeem

Een drinkwaterbedrijf produceert toch gewoon water?! Jazeker, maar in dit project bleek dat ook deze bedrijven van meerdere markten thuis moeten zijn. Lees hier het verhaal hoe wij Vitens hielpen met het managen van reststromen.

Veel meer dan alleen water

Drinkwaterbedrijf Vitens levert in Nederland zeer hoge kwaliteit drinkwater aan zo'n 6 miljoen klanten. Nadat het water is opgepompt uit een van de bronnen, doorloopt het verschillende stappen zoals het filteren van kleine verontreinigingen en stoffen zoals kalk en ijzer. Met dit process ontstonden voorheen grote afvalstromen die voor het bedrijf een forse kostenpost waren.
Recentelijk is deze situatie echter gewijzigd doordat er steeds meer circulaire toepassingen zijn voor deze reststoffen in andere industrieën. Kosten werden daarmee opeens opbrengsten en het nauwkeurig monitoren hiervan des te belangrijker.

De opdracht voor Outline Solutions was de ontwikkeling van een systeem waarin alle reststromen realtime worden gemonitord. Daarbij moesten operators en managers inzicht krijgen in zowel de productiehoeveelheid, kwaliteit als financiële parameters van de diverse stoffen. De applicatie werd daarmee een belangrijke tool om te beslissen of de productieprocessen op een locatie wel optimaal zijn.

Rapid prototyping: flexibel als water

In dit project werd als eerste intensief samengewerkt met het management om de materie goed te doorgronden. Uit de gesprekken bleek echter al snel dat het modelleren van het proces complexer bleek dan verwacht door de vele uitzonderingen die telkens opdoken.

Er is daarom gekozen om snel een eerste minimal viable solution te bouwen die vervolgens verder kon worden verfijnt. Op basis van periodiek overleg is het systeem steeds verder doorontwikkeld waarbij bestaande werkprocessen kritisch zijn bekeken en regelmatig aangepast.

3D mockup van het Reststoffen informatie systeem App voor Vitens.

Realtime monitoring

Het eindresultaat van dit project is een systeem dat dagelijks wordt gebruikt en bijgewerkt door tientallen medewerkers. Het heeft verder sterk geholpen om grip te krijgen op de stromen reststoffen door hoeveelheden, kwaliteit en financiële aspecten inzichtelijk te maken.

bottom of page